Részben állami támogatásból és javarészt önkormányzati forrásból több mint 220 millió forintért elkészült a Mocsai úti buszöböl, a Tatai úti református temető előtti buszmegálló és parkolók, a katolikus temetőben a szervizút zúzottkövesként újult meg, a ravatalozó előtti rész térkő burkolatot kapott, valamint a temetőben kiépült a vízvezeték is. Emellett számos utat, így a Széchenyi, a Szőnyi, a Petőfi utcákat burkoltatta újra az önkormányzat, illetve kiépült Iskola utca járda is. A Hősök terénél jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyet alakíttatott ki a városvezetés, a Bozsik Iskola melletti sportpálya pedig új kerítést kapott. A MOL városrészi lakótelepi park járdája is megújult, ezzel párhuzamosan pedig a zöldterületek gondozására is több figyelem jutott.

Takács József önkormányzati képviselő elmondta, hogy mindezen kívül tavaly a szőnyi kereszttől egészen a MOL-ig több csemetefát is elültettek a szakemberekkel közösen.

Kreft-Horváth Loránd alpolgármester hozzátette, hogy a koppánymonostori háziorvosi rendelő, a sportcsarnok, a Brigetio Gyógyfürdő, a hétemeletes épület, a TESCO és a Duna Áruház után a szőnyi kirendeltségre is kihelyeztek egy defibrillátort.

Molnár Attila polgármester elmondta azt is, hogy az Aprótalpak Bölcsőde felújításával és energetikai korszerűsítésével egyidőben a Szőnyi Zsebibaba Bölcsőde részlegesen megújult.

„Az elmúlt időszakban megvalósult felújítások és beruházások mind-mind az itt élők, a szőnyiek és a MOL városrészen élők érdekeit szolgálják, illetve azt a célt, hogy városunkra, mint közös otthonunkra tekinthessünk” – emelte ki Molnár Attila.

Czunyiné Bertalan Judit mindezek mellett úgy fogalmazott, látszik, hogy a városvezetés a fejlesztések tervezésénél minden tekintetben igyekszik figyelembe venni az itt élők észrevételeit, hiszen ez a több száz millió forint értékű városrész-fejlesztés csak összefogással volt elérhető.