A szerdai közgyűlésen Molnár Attila polgármester kiemelten beszélt a pályázatok eredményeiről és a folyamatban lévő beruházásokról. Komárom jelenleg tizenkét európai uniós – köztük több TOP-os – hat hazai és két határon átnyúló pályázata lépett nemrég a megvalósítás szakaszába, valamint hét európai uniós, egy hazai és egy határon átnyúló projekt van elbírálás alatt.

A polgármester kiemelte a fejlesztések közül a volt mezőgazdasági kombinát épületének hasznosítását és a gyógyfürdőt érintő geotermikus energia pályázatot is. Ezek mellett beszélt az Aprótalpak Bölcsőde felújításáról, a Nonprofit Szolgáltató ház megépítéséről, melynek családbarát funkciókat szán a városvezetés. Kitért a Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítésére, az időseket ellátó Gondozási Központ eszközbeszerzése, valamint a Jókai liget megszépítése is, mely a Zöld város programba illeszkedik.

A képviselők emellett szerdán módosították egyebek közt Komárom Város Egyesített Szociális Intézményének Szakmai Programját, és megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait is.

Az ülésen Neuvirth Imre, a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt a havazás idején elvégzett síkosság-mentesítési és egyéb hóeltakarítási feladatokról. Saját létszámmal, valamint alvállalkozó bevonásával, összesen 12 munkagéppel és 35 fő fizikai erőt alkalmazva végezték a munkálatokat a szakemberek.

Az ülés ezt követően zárt ajtók mögött folytatódott, ahol további három napirendi pontról döntött a testület, egyebek közt ingatlanokkal és önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatban.