Még 2016-ban írt ki pályázatot a Honvédelmi Minisztérium az első világháborús emlék-, és sírhelyek felújítására. Komárom több mint 5 millió forintot nyert, melyet a városvezetés ugyanekkora összeggel egészített ki, mondta Turi Bálint alpolgármester a pénteki átadón. Beszéde után Bros Gergely, római katolikus plébános megszentelte, majd Máté László, református esperes megáldotta az emlékhelyet.

Ezután Bálint Ferenc hadtörténész gondolatait, aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, Oláh Kálmán Pro Urbe díjas pedagógus olvasta fel.

„Mi, akik most összegyűltünk itt, tudjuk, mit rejtenek ezek a hantok. S térjünk haza innen úgy, hogy megfogadjuk: átadjuk ezt a tudást a jövő nemzedékeinek. A tudást, hogy Komáromban van egy talpalatnyi föld, ahol hősök nyugszanak” – fogalmazott a hadtörténész.

Az esemény végén a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, amelyet Siklósi József Ybl-díjat főépítész tervezett. A terület rendbetételét és az emlékpark kialakítását a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. végezte.

A rövid ünnepségen műsorral közreműködött Gál László Latinovics-díjas versmondó és Vida Vendel az Egressy Béni Alapfokú Művészeti iskola növendéke.