„A jövő szakembere, munkavállalója a ma diákja. A jelen eszközeivel kell őket a jövő feladataira, kihívásaira felkészíteni. Ez minden korban így volt, de ma a változások a korábbiaknál sokkal markánsabbak, és a prognózisok szerint háromból két fiatal olyan munkakört fog betölteni aktív korában, melyek ma még nem is léteznek” – mondta el a Helyi Híradóknak Tóth Judit. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szaktanácsadó-koordinátori csoport vezetője hozzátette: „Az én könyvtáram” projekt arra keresi a választ: hogyan tudják a könyvtárak segíteni abban a ma fiataljait, hogy helyt tudjanak állni a jövőben.

A projekt keretében, a legjobb gyakorlatok felkutatásával és integrálásával 90 mintaprogramot dolgoztak ki a fejlesztők. A könyvtárak olyan képesség- és készségfejlesztő programok kidolgozását vállalták fel, amelyek a köznevelés igényeihez igazodnak.

„A kidolgozott mintaprogramok már elérhetők a projekt honlapján, a www.azenkonyvtaram.hu oldalon, így a könyvtáros és gyerek könyvtáros szakemberek elérhetik, elolvashatják, és ha megtetszett, adaptálhatják és kipróbálhatják ezeket a helyi könyvtárban” – emelte ki Tóth Judit.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és partnerei - köztük a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár - együttműködésében megvalósuló projektje 2017-ben indult, és fejlesztési irányai között megjelenik az olvasásfejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A kulturális területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések mellett lehetőség nyílt új módszertan- és minta programcsomagok kidolgozására is.