Az Endresz Csoport Egyesület és a Vitézi Rend minden évben megemlékezik a város visszacsatolásáról a Szabadság téren lévő első világháborús emlékműnél. 80 évvel ezelőtt, 1938. november 6-án, ha csak rövid időre is, de véget ért a trianoni feldarabolás időszaka.

A Szabadság téri megemlékezésen hétfőn Nagy Miklós, az Endresz Csoport Egyesület alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta, hogy 1938. november 2-án született meg az első bécsi döntés a Felső-Belveder kastélyban, amelynek értelmében a Felvidék magyarok lakta területei ismét egyesülhettek Magyarországgal. Kiemelte, hogy hazánk visszakapott egy 12012 négyzetkilométeres területet, amelynek lakossága 84,4 százalékban vallotta magát magyarnak.

A megemlékezésen Szakály Sándor mondott beszédet. A Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója úgy fogalmazott, hogy 1938. november 2. és 6. a Magyarországon és a határainkon túl élő magyarok számára is örömünnep volt.

A rövid ünnepség végén Molnár Attila polgármester és Molnárné Taár Izabella a Komáromi Járási Hivatal vezetője, valamint az Endresz Csoport Egyesület, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és a Vitézi Rend tagjai is megkoszorúzták az emlékművet, amelynél idén is a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület és a Tolma Baranta Csoport díszőrei álltak őrséget.

Az eseményen közreműködött Nagy Ferenc, aki Babits Mihály Áldás a magyarra című költeményét szavalta el. Emellett a jelenlévők egy kivetítőn megtekinthettek egy rövidfilmet, amely Horthy Miklós kormányzó bevonulását elevenítette fel.