Több mint 20 éve november 12. a szociális munka napja. A városvezetés ennek szellemében idén is átadta a Salkaházi Sára Díjat. A díjazottak méltatását csütörtökön Baksa-Ströcker Renáta jegyző olvasta fel a Városháza dísztermében tartott ünnepségen, majd Molnár Attila polgármester és Kreft-Horváth Loránd alpolgármester adta át az elismeréseket.

Salkaházi Sára Díjat kapott idén Sólymos Márta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi csoportjának tagja, valamint Illésné Süvegh Anetta, a Tám- Pont Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény szociális asszisztense.

Sólymos Márta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportjának 1993. óta tagja, alapítójának egyike. Édesapja Sólymos László, a Csoport létrehozója és sokáig vezetője volt. Sólymos Márta nyugdíjba vonulásáig a szőnyi kórház belgyógyász főorvosa volt. Nagy segítséget nyújtott a beteglátogatás megszervezésében és egyben aktívan részt is vett a beteglátogatásban. A betegek a máig szívesen fordulnak tanácsért a közvetlenségéről és szerénységéről az ismert doktornőhöz.

A katolikus templomban több mint két évtizede kántori szolgálatot végez és a katolikus énekkar tagja. Munkásságát áthatja a máltai lelkiség. A ruharaktárban társaival ruhát válogat és rendez, adományt gyűjt, részt vesz a hátrányos helyzetű gyermekek nyaraltatásában a nyári és a téli Paralimpián a fogyatékos fiatalok versenyén, mint segítő és ügyeletes orvos. Sólymos Márta igazi közösségi ember, élete, tevékenysége követésre méltó példa – hangzott el a méltatásban.

Illésné Süvegh Anetta 2000 őszétől dolgozik a Tám- Pont Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben. Először adminisztrátorként, majd szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői szakmai felsőfokú végzettségének megszerzésével szociális asszisztensként. Szakmai tevékenységét az első naptól fogva magas fokú precizitással és odafigyeléssel végzi.

A legapróbb részletekre kiterjedő figyelme, a változásokhoz való alkalmazkodóképessége, az általa elvégzett munka minősége és ehhez társuló kitartása a legmegbízhatóbb munkaerők, személyes tulajdonságai pedig a legjobb munkatársak közé sorolják. Jellemzői közül kiemelendő a legnehezebb helyzetekben is megőrzött nyugodtsága, mely a szociális szférában tapasztalható állandó mozgással és változással szemben megnyugtató ellenpontot képez – méltatták a szakembert a díjátadón.