Tavaly év elején pályázott a komáromi önkormányzat a kormány „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – belterületi utak, járdák, hidak felújítása című felhívására. A képviselő-testület a pályázat benyújtásával egy időben arról is döntött, hogy az elnyert forrást kiegészíti a városvezetés és a Szőnyi út, valamint a Széchenyi utca járdáit újítja fel.

A pályázaton igényelhető maximális összeg 30 millió forint volt, amelyet el is nyert az önkormányzat, a fennmaradó 33 millió forintos önrészt pedig a városvezetés vállalja, így a teljes beruházás 63 millió forint lesz. A fejlesztés várhatóan év végére valósul meg.

Az elmúlt években sikeresen pályázott Komárom a kormány jól gazdálkodó önkormányzatok támogatására kiírt pályázatán is, melyen kétszer is elnyerte a maximálisan igényelhető 200 millió forintos összeget. Ezeknek köszönhetően újulhatott meg több járda és utca a városban.

A támogatási forrás mellett az önkormányzat is jelentős összegeket fordít a fejlesztésekre, így saját forrásból újult meg egyebek között az Árpád vezér utca is, ahol tavaly a gyalogút épült újjá az Idősek Otthonától a Vállalkozók háza felé vezető körforgalomig.