Szerdán 9 órakor ülésezik a komáromi önkormányzat képviselő-testülete, amely nyílt ülésen 13, míg zárt ülésen további 5 napirendi pontról dönt a Városháza dísztermében.

A városvezetők kedden elfogadhatják a Komáromi Klapka György Múzeum 2018-as szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, valamint elbírálják a komáromi iskolák és óvodák határon túli kirándulásainak és rendezvényeinek támogatására kiírt pályázatot is.

A pontok között több rendeletmódosítást is elfogadhatnak a képviselők, emellett elindíthatják a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát.

A testület továbbá megvitatja a városban működő civil szervezetek támogatására kiírt 2018-as pályázatok elszámolását és elbírálhatja az idei pályázati felhívásra beérkezett igényléseket.

Molnár Attila polgármester emellett beszámol a már megvalósult, az elnyert és elbírálás alatt álló fejlesztésekről és pályázatokról.

Zárt ülésen a képviselők ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről és önkormányzati tulajdonú bérlakásokról szavaznak, valamint elbírálják az „Esély otthon” elnevezésű felhívásra beérkezett pályázatokat.