Több fontos kérdésben is sürgősen dönteniük kellett a képviselőknek, ezért hívott össze keddre rendkívüli testületi ülést Molnár Attila polgármester a Városháza dísztermébe. A soron kívüli ülés pontjai között szerepelt egyebek mellett a költségvetési rendelet módosítása, amelynél kiderült, hogy szeptemberben pozitívabban alakultak a város adóbevételei, mint azt korábban várta a városvezetés. Az előterjesztésnél Molnár Attila úgy fogalmazott, hogy a város költségvetése nyugodt, stabil és kiegyensúlyozott, ami fontos a jelenleg is zajló és a hamarosan induló beruházások szempontjából is.

A képviselők továbbá döntöttek arról is, hogy a korábbi évek hagyományát folytatva jövőre is csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Emellett kezdeményezte az önkormányzat, hogy a szakrendelő területén álló háziorvosi rendelő épülete állami tulajdonból a város tulajdonba kerüljön. A napirendi pontok között szerepelt még a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Városüzemeltetési szerződésének módosítsa is, amelynél a többletfeladatok elvégzésére kért támogatást a vállalat.

A testület egyhangúlag elfogadta a jövő évre tervezett gördülő fejlesztési tervet, amely az ivóvíz- és csatornahálózati rendszer korszerűsítését foglalja magába, valamint döntöttek egy másfél milliárd forint összegű hitelfelvételről is, amely az elmúlt időszakban elnyert nagy összegű pályázatokhoz önrészét biztosítaná. A napirendi pontnál a polgármester elmondta, hogy ez egyfajta „védernyőt” jelent az önkormányzatnak, hogy mindenképpen meg tudják valósítani a pályázati beruházásokat, azonban elképzelhető, hogy nem is lesz az egész összegre szüksége a városnak.

Zárt ülésen két napirendi pontról tárgyaltak a képviselők, egyebek közt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok helyzetéről és egy önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálásáról.