A projekt célja, hogy egy korszerű, széles szolgáltatás-portfólióval rendelkező inkubátorház épüljön, melynek küldetése, hogy a jövőben ipari tudáscentrumként, a lehető legtöbb szinergikus hatást képezve erősítse Komárom gazdasági-társadalmi pozícióit – közölte az önkormányzat közleményben.

Komárom önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Inkubátorházak fejlesztése” megjelölésű felhívás keretében azzal a céllal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program erőforrásaira építve a helyi gazdaságot a járműipari és gépgyártási potenciál mentén tovább dinamizáló infrastrukturális fejlesztést valósítson meg.

Az önkormányzat 2015-2019-re szóló Gazdasági Programjában az Ipari Park fejlesztése, strukturális átalakítása kiemelten fontos szerepet játszik, aminek fontos elemét képezheti egy inkubátorház, mint szolgáltató központ létrehozása. A projekt előkészítésének folyamatában egyeztettek a térségi gazdasági szereplőinek vállalkozásfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elképzeléseiről, felmérték az inkubátorház koncepciójával kapcsolatos igényeket, átfogó vizsgálatot folytattak le a javaslatokról, elképzelésekről. A felmérésben közreműködő vállalatvezetők Komáromban tevékenykedő, meghatározó súlyú cégek képviselői voltak, részben kulcsiparági, részben egyéb gazdasági szereplők közül.

Az elemzés eredményeként rögzítették, hogy olyan adaptív megoldásokra van szükség, melyek egy mélyebb hatású gazdasági trendváltozás, járműipari recesszió esetén is képesek alternatívát képezni a helyi gazdaság számára.

Az 501 négyzetméteres, földszintes kialakításúnak tervezett, akadálymentesített épület otthont ad egy 100 fő befogadóképességű közösségi- és konferenciateremnek, irodáknak, a co-office térnek, 3D műhelynek, valamint az épület egészét kiszolgáló szociális helyiségeknek. A gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében megújuló energiaforrásokat (napelemes rendszert) használnak, valamint megépül egy úgynevezett C típusú e-autó töltőállomás is. A közel 400 millió forint támogatásból megvalósuló beruházás várhatóan 2020 novemberében fejeződik be