A közleményben azt írták, több ügytípusnál elektronikus ügyintézésre tértek át, ha azonban mégis személyesen kell felkeresni a közjegyzőt, azt tanácsolják, hogy az ügyfelek a torlódás elkerülése érdekében telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztessenek az irodával.
 
Bizonyos eljárásokban - például fizetési meghagyásoknál, hagyatéki eljárásokban, hitelbiztosítéki nyilatkozatok esetén - átmenetileg írásban, postai vagy elektronikus úton lehet ügyet intézni.

A magánszemélyeknél az elektronikus ügyintézéshez többnyire - például a hagyatéki eljárásban - elegendő az Általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) használata. A fizetési meghagyásos eljáráshoz viszont minősített e-aláírás és időbélyegző vagy e-aláírásra alkalmas személyi igazolvány szükséges. Ezekben az eljárásokban az iratbetekintési jog sem gyakorolható személyesen - emelték ki.
 
Hozzáfűzték, hogy a vállalkozások az eddig is elektronikusan intézett ügyekben továbbra is a megszokott módon járhatnak el.
 
Kitértek arra is, hogy a feltétlenül személyes megjelenést igénylő legfontosabb ügyekben továbbra is lehetőség van személyes ügyintézésre a közjegyzői irodákban. Ezek között említették a közjegyzői okiratszerkesztési eljárást (például hitel- és kölcsönszerződések, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok, bérleti szerződések, meghatalmazások ügyében), hiteles kiadvány kiállítását, okirat őrzését, pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzését, az elektronikus letéti tár használatát, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggésben az azonossági nyilatkozat tételének tanúsítását.
 
Ezen felül továbbra is tehető közvégrendelet közjegyző előtt, és az írásbeli magánvégrendelet is letétbe helyezhető.